Empresa de factoring está limitada a cobrar juros de 12% ao ano